RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do kraja 2014. u prometu nekretnina, ovisno o tome je li bilo riječ o „staroj“ ili „novoj“ nekretnini, trebalo je primijeniti odredbe Zakona o PDV-u ili Zakona o porezu na promet nekretnina, odnosno najčešće kombinaciju dvaju navedenih poreznih propisa. Međutim, od 1. siječnja 2015. porezni položaj prometa građevina ili njihovih dijelova te zemljišta značajno se promijenio. Danas su za određivanje poreznog položaja prometa građevina bitna dva kriterija, i to: jesu li građevine bile nastanjene odnosno korištene ili ne odnosno koliko je bilo razdoblje korištenja te građevine, te je li prodavatelj obveznik PDV-a ili nije u sustavu PDV-a.
Opširnije o posebnostima u prometu građevina i zemljišta od 1. siječnja 2015. kada su prodavatelji obveznici PDV-a ili osobe koje nisu u sustavu PDV-a, možete pročitati u nastavku članka.
1. Uvod
2. Porezni položaj isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se nalaze prema propisima o PDV-u od 1. siječnja 2015.
3. Porezni položaj prometa nekretnina prema propisima o porezu na promet nekretnina od 1. siječnja 2015.
4. Oporezivanje nekretnina u postupku ovrhe
5. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)