RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zadnjim izmjenama i dopunom Zakona o komunalnom gospodarstvu omogućava se financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sredstvima ostvarenim od komunalne naknade u slučajevima u kojima to jedinica lokalne samouprave ocijeni potrebnim te se usklađuje Zakon o komunalnom gospodarstvu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu provedbe inspekcijskog nadzora.
1 Razlozi donošenja novog Zakona
2 Nove odredbe o komunalnoj naknadi
3 Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)