RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov., br. 41/14. objavljeni je novi Zakon o zaštiti potrošača (dalje: Zakon, ZoZP) koji je stupio na snagu 8. travnja 2014., osim odredaba kojima se uređuju posebni oblici prodaje, odnosno prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim u redovitoj prodaji, a koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. U nastavku ovog članka skrećemo pozornost na nova pravila o svakom od posebnih oblika prodaje proizvoda kojih su se trgovci te druge fizičke i pravne osobe, koje u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelatnost trgovine mogu obavljati prodaju svojih proizvoda, dužni pridržavati ako se odluče na jedan ili više od posebnih oblika prodaje.
1. Uvod
2. Zakonsko propisivanje značenja pojedinih pojmova
3. Općenito o načinu isticanja cijena proizvoda u trgovini
4. Općenito o posebnim oblicima prodaje
5. Posebni oblici prodaje prema odredbama novog Zakona
6. Inspekcijski nadzor i poduzimanje upravnih i prekršajnih mjera
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)