RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za 2015. godinu primjenjuje se Pravilnik o neprofitnom računovodstvu. O njemu je pisano u posebnom članku u ovom broju časopisa. Ovom se prigodom u nastavku članaka daje odabrani sažetak temeljnih pozicija financijskih izvještaja i primjerima se pojašnjavaju neznatna odstupanja od prijašnjeg priznavanja i vrednovanja određenih stavaka.
1. Uvod
2. Imovina i obveze
3. Prihodi
4. Rashodi
5. Sitni inventar
6. Amortizacija
7. Tečajne razlike
8. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)