Specifičnosti knjigovodstvenog evidentiranja i popisa knjižnične građe

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2015
Članak:
Specifičnosti knjigovodstvenog evidentiranja i popisa knjižnične građe
Stranica:
19.
Autor/i:
Vladimirka TELENTA , dipl. oec.
Sažetak:

Prema propisima u području računovodstva proračuna i proračunskih korisnika, svaka proračunska osoba mora u određenim okolnostima i u okviru propisane dinamike popisivati svoju imovinu. S obzirom na posebitosti poslovanja knjižnica, knjižnicama je dan poseban položaj u pogledu dinamike obveznog popisa. On je postojao i do kraja 2014. i postoji od početka 2015. O rokovima popisa, knjigovodstvenom evidentiranju popisnih razlika, posebitostima popisa, uz skretanje pozornosti na posebne propise iz područja knjižnične građe piše se u ovom članku.
1. Uvod
2. Knjigovodstveno evidentiranje nabave knjižnične građe
3. Ispravak vrijednosti knjiga
4. Popis knjiga u knjižnicama
5. Knjigovodstveno evidentiranje otpisa knjižnične građe i popisnih razlika
 

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo