Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2015
Članak:
Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa
Stranica:
71.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Pravne osobe često sklapaju ugovor o djelu s fizičkom osobom za izvršenje nekog posla. U vrijeme sklapanja toga ugovora fizička osoba može biti u različitim odnosima s pravnom osobom i ona može imati različit porezni položaj u sustavu oporezivanja dohotka. Prema tim okolnostima isplatitelj ima različite obveze u vezi s javnim davanjima (porezima i doprinosima). U članku upozoravamo na te okolnosti i na obveze isplatitelja.
1. Uvod
2. Izvršitelj ugovorenih poslova je radnik
3. Izvršitelj ugovorenih poslova nije radnik
4. Zaključak
 

Hashtags:
#DrugiDohodak, #Proračunsko, #TroškoviOsoblja