RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema novim pravilima koja je nametnula Europske unije izrađuju se program konvergencije i nacionalni program reformi. Izrada tih dokumenata uključila se u proračunski proces Republike Hrvatske kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu. Time se najviše utjecalo na izradu strateških planova za razdoblje 2016. - 2018. koji u odnosu na prethodne godine imaju i sasvim drugo značenje.
Ministarstvo financija pripremilo je Uputu za izradu strateških planova za razdoblje 2016. - 2018. koji se moraju dostaviti do 31. ožujka 2015.
1. Uvod
2. Novi element strateškog plana - reformske mjere
3. Promjene kod definiranja načina ostvarenja
4. Promjene kod izvještavanja
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)