RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posebni propisi uređuju obveznike i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njima je po prvi put propisan sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a odnosi se, osim na prethodno navedene obveznike, i na državni proračun, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U članku se obrazlaže primjena ovog propisa na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poglavito s toga što se približava rok njegova godišnjeg sastavljanja i usvajanja.
1.    Uvod
2.    Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3.    Rokovi izrade godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
4.    Objava izvještaja
5.    Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)