Zamjena stvari

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Zamjena stvari
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu knjiženja pribavljanja dugotrajne nefinancijske imovine uz ugovaranje financijskog lizinga. Ono mora uzeti u obzir propisani postupak iskazivanja odgovarajućeg zaduženja za stjecanje financijskih sredstava u obliku zaduživanja, uporabljujući odgovarajuće račune iz računskog plana koji se primjenjuje od početka 2015.

 

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo