Revizija Okvira MSFI-ja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Revizija Okvira MSFI-ja
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Revizija Okvira MSFI-ja
1. FAZE ZA RASPRAVU
2. Definicije imovine i obveza
3. Priznavanje i prestanak priznavanja imovine i obveza
4. Mjerenje
5. Kapital
6. Dobitak ili gubitak te ostali sveobuhvatni dobitak
 

Hashtags:
#Računovodstvo