Ulaganje u dugotrajnu imovinu kao uvjet za reinvestiranje dobitka tijekom 2015. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Ulaganje u dugotrajnu imovinu kao uvjet za reinvestiranje dobitka tijekom 2015. godine
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Za reinvestiranje dobitka u 2015. godini u primjeni su izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dobitak. Društva kapitala koja su i do sada mogla reinvestirati dobitak ostvaren tijekom godine, mogu to činiti i u 2015. godini uz uvjet da su tijekom godine uložili u dugotrajnu imovinu najmanje u svoti reinvestiranog dobitka. Prema tome, sva društva koja su oblikovana kao dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornosti i jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti koja imaju namjeru reinvestirati ostvareni dobitak na kraju 2015. kao poreznu olakšicu, trebaju uložiti u dugotrajnu imovinu.
1. Uvod.
2. Uvjeti za reinvestiranje dobitka kao smanjenja porezne osnovice
3. Primjeri ulaganja u dugotrajnu imovinu
4. Postupak reinvestiranja dobitka
5. Plaćanje poreza na dobitak zbog nepriznatih troškova
6. Ulaganje u dugotrajnu imovinu koje traje dulje razdoblje
7. Društva i drugi porezni obveznici kojima se ne priznaje reinvestiranje
8. Naknadno smanjenje upisanoga temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka
9. Zaključak
 

Hashtags:
#Računovodstvo