Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2015. godinu
Stranica:
39.
Autor/i:
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Od početka 2015. godine primjenjuje se novi propis kojim je uređen sustav financijskog izvještavanja u području neprofitnog računovodstva. Iako on ne unosi bitne promjene u odnosu na prošlogodišnji sustav izvještavanja, one su nastale. U ovom se članku piše o tim promjenama te o načinu popunjavanja nekih pozicija Izvještaja o prihodima i rashodima koji se mora predati FINA-i do 30. srpnja 2015. godine.
1. Uvod
2. Obveznici polugodišnjega financijskog izvještaja
3. Način i rok predaje polugodišnjega  financijskog izvještaja
4. Popunjavanje obrasca PR-RAS-NPF
5. Pojašnjenja nekih pozicija izvještaja o prihodima i rashodima
 

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo