Operativni i financijski lizing

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Operativni i financijski lizing
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja lizinga automobila pri (1.) financijskom lizingu te (2) operativnom lizingu.
Ako se sklapa ugovor o financijskom lizingu, uz priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine, odobravaju se i kamate, a ako je ugovorena valutna klauzula, za razliku pri primjeni valutne klauzule, terete se odnosno odobravaju ili rashodi odnosno prihodi razdoblja ili budućih razdoblja.
Pri sklapanju ugovora o operativnom najmu ne zadužuje se račun dugotrajne nefinancijske imovine, ali se ista pozornost mora posvetiti razlikama pri primjeni valutne klauzule ako je ugovorena.
1. Lizing za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine
2. OPERATIVNI LIZING
 

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo