Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje - OPZ-STAT-1

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje - OPZ-STAT-1
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

U skladu sa zadnjim izmjenama i dopuna Općega poreznog zakona, Ministar financija treba Pravilnikom propisati obvezu podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Do dana zaključenja ovog broja časopisa RRiF Pravilnik nije objavljen te se u nastavku članka daju najvažnije napomene na temelju raspoloživih informacija, a prema tekstu nacrta Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi. Prvi obrazac OPZ-STAT-1 treba predati najkasnije do 20. studenog 2015. za dospjela, a nenaplaćena potraživanja na 30. rujna 2015.
1. Uvod
2. Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
3. Zaključak
 

Hashtags:
#Porezi