Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 7/14. pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Austriji, u RRiF-u br. 8/14. kada se trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Njemačkoj, u RRiF-u br. 9/14. kada se trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Italiji, a u RRiF-u br. 3/15. kada se trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Mađarskoj. U ovome članku autorica pojašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Francuskoj kada na području te države obavljaju određene isporuke dobara i/ili usluga. Uz to, u članku se daju upute u vezi s postupkom registracije hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj i daljnjim obvezama tih poreznih obveznika koje se odnose na plaćanje francuskog PDV-a, predaju obrazaca PDV-a i dr.
1. Uvod
2. Registriranje za potrebe PDV-a u Francuskoj pri isporukama dobara
3. Komisijska prodaja dobara hrvatskih poreznih obveznika u Francuskoj
4. Registriranje za potrebe PDV-a u Francuskoj pri isporukama usluga
5. Registriranje za potrebe PDV-a u Francuskoj
6. Usporedni prikaz razlika u obvezi registriranja za potrebe PDV-a u Francuskoj, Mađarskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi