Devizna blagajna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Devizna blagajna
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Pri poslovanju postoje „ograničenja“ u poslovanju sa stranim sredstvima plaćanja, što uključuje i ograničenja u poslovanju stranom gotovinom. Ona su nedavno neznatno promijenjena deviznim propisom koji nema izravne veze s gotovinskim poslovanjem.
Ovim se člankom pojašnjava poslovanje stranom gotovinom u RH, uz posebno naglašavanje navedene novosti.
1. Uvod
2. Tko je rezident, a tko nerezident
3. Strana sredstva plaćanja
4. Poslovanje stranom gotovinom
5. Odnos blagajničkog maksimuma iz sustava fiskalizacije i „deviznih“ blagajničkih maksimuma
6. Zaključak
 

Hashtags:
#Devizno