RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Derivativna financijska imovina poseban je oblik financijske imovine čija vrijednost ovisi o vrijednosti neke druge imovine, za koju se ne zahtijeva početno ulaganje te koja će se podmiriti u budućnosti. Upravo zbog takvih osobina ta financijska imovina ima i poseban računovodstveni postupak koji autori prikazuju u ovom članku.
1. Uvod
2. Vrste i pojavni oblici derivativa
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)