RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov, br. 110/15. objavljene su izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača koje su stupile na snagu 21. listopada 2015., osim odredaba kojima je uređeno sezonsko sniženje proizvoda, a koje su stupile na snagu 1. studenog 2015. Ovim su Zakonom ukinute obveze trgovcima da u slučaju akcijske prodaje i rasprodaje te sezonskog sniženja i drugih posebnih oblika prodaje robe ističu dvije cijene ako takav oblik prodaje traje do tri dana, a uvjeti obavljanja prodaje za vrijeme sezonskih sniženja uredit će se posebnim pravilnikom. O tim i drugim novostima noveliranog Zakona o zaštiti potrošača, pišemo u nastavu ovog članka.
1. Uvod
2. Novosti glede sklapanje ugovora putem telefona
3. Izmjene odredaba Zakona koje se odnose na ispostavljanje ponude za usluge popravka proizvoda te plaćanje predujmom
4. Izmjene u vezi s cijenama i posebnim oblicima prodaje
5. Izmjene glede reklamacija korisnika javnih usluga
6. Izmjene u vezi s rokom za ispunjenje ugovora o kupoprodaji
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)