Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2015
Članak:
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
Stranica:
233.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Pregovarački postupak javne nabave jedan je o prihvatljivih postupaka javne nabave. Da bi se naslovna podvrsta pregovaračkog postupka mogla primijeniti, moraju biti ispunjeni odgovarajući preduvjeti. Dakle, primjena ovog postupka ima pretpostavke koje se moraju neprijeporno ispuniti.
1. Uvod
2. Vrijednost javne nabave u 2013. godini
3. Osnovna pravila kod primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave
4. Zakonske pretpostavke za početak postupka
5. Tijek postupka i sudionici
6. Razlozi isključenja natjecatelja odnosno ponuditelja
7. Uvjeti sposobnosti
8. Financijska, tehnička i stručna sposobnost
9. Otvaranje, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda
10. Objava prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora
11. Rok mirovanja
12. Žalba u pregovaračkom postupku bez prethodne objave
13. Praksa Europskog suda pravde
14. Praksa prekršajnih sudova u vezi s pregovaračkim postupkom bez prethodne objave
15. Obavijest o sklopljenom ugovoru
16. Umjesto zaključka
 

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko