Vrijednosno usklađenje i otpisi potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Vrijednosno usklađenje i otpisi potraživanja od kupaca
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku piše o problemu kada je potrebno potraživanja od kupaca vrijednosno usklađivati odnosno otpisati te koji su uvjeti da bi se trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca ili otpisa priznao u porezne svrhe. Računovodstveni standardi zahtijevaju iskazivanje potraživanja od kupaca po fer vrijednosti, odnosno evidentiranje vrijednosnih usklađenja i njihova otpisa.

Kako postupiti prilikom svođenja potraživanja na fer vrijednost, odnosno kako evidentirati vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca u knjigovodstvu, te kakav je porezni položaj takvih vrijednosnih usklađenja i otpisa, opširnije pročitajte u nastavku članka.

1. Obveza provedbe vrijednosnog usklađenja i otpisa
2. Evidentiranje vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
3. Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo