Posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015. za dobitaše i dohodaše

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015. za dobitaše i dohodaše
Stranica:
145.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Godina 2014. posljednja je godina za koju je postojala obveza sastavljanja konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K, a koji su porezni obveznici trebali predati do 28. veljače 2015. Tako je propisano u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (prijelazne i završne odredbe, čl. 37. - Nar. nov., br. 143/14.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015. Umjesto konačnog obračuna porezni obveznik treba, prema čl. 85. st. 7. Zakona o PDV-u i čl. 173. st. 6. Pravilnika o PDV-u, u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Za 2015. to znači da se obrazac PDV za prosinac 2015. treba predati do 20. siječnja 2016.

Kako proračunski korisnici i neprofitne pravne osobe trebaju sastaviti obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u zasebnim PRILOZIMA ovog časopisa RRiF.

1. Uvod
2. Tko su obveznici sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015.
3. Koji računi ulaze u posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
4. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2015. iz ulaznih računa
5. Na koga se odnosi obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
6. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA - i povezanost s knjigovodstvenim računima
7. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama - prema izdanim računima
8. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine - prema naplaćenim naknadama
9. Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015.
10. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi