Kriteriji za ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a u 2016.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Kriteriji za ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a u 2016.
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Ostvareni promet tijekom godine odlučujući je element za upis u registar obveznika PDV-a u sljedećoj godini ako porezni obveznik već tijekom godine nije ušao u sustav PDV-a „dobrovoljno“. Kriterij je za ulazak u sustav PDV-a na kraju godine visina isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini, u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn. Međutim, mnogi će poduzetnici upravo zbog visine praga prometa iskoristiti i mogućnost izlaska iz sustava PDV-a. Pritom trebaju voditi brigu o poreznim posljedicama, ponajprije obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su se pri nabavi koristili pretporezom. O posebnostima proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika može se pročitati u PRILOZIMA uz ovaj broj časopisa RRiF-a.

Opširnije o ulasku te izlasku iz sustava PDV-a u 2016., te obvezi registracije za potrebe PDV-a može se pročitati u nastavku članka.

1. uvod
2. razlika između obveznika PDV-a i osobe registrirane za potrebe PDV-a
3.Tko (ni)je redoviti porezni obveznik – temeljne odredbe
4. Tko se ne smatra poreznim obveznikom
5. Porezni obveznici koji utvrđuju obvezu pdv-a prema naplaćenim naknadama
6. prijava u registar obveznika PDV-a na obrascu P-PDV
7. izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a
8. Zaključak

 

Hashtags:
#PDV, #Porezi