Promjena sustava oporezivanja s dohotka na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Promjena sustava oporezivanja s dohotka na dobitak
Stranica:
221.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Obrtnici, samostalna zanimanja i ostale samostalne djelatnosti koje obavljaju fizičke osobe, u pravilu su obveznici poreza na dohodak. Oni mogu odlučiti umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak, a ako premaše određene pokazatelje uređene Zakonom o porezu na dobit, obvezni su umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak. Bez obzira na to mijenjaju li način oporezivanja dragovoljno ili obvezno, promjena se obavlja na početku poreznog razdoblja (kalendarske godine). Prelazak na oporezivanje s dohotka na dobitak znači promijeniti i načelo utvrđivanja poslovnog rezultata s načela blagajne na obračunsko načelo, a time i način vođenja poslovnih knjiga, što zahtjeva sastavljanje početne bilance i korekciju dobitka na kraju prve godine u sustavu oporezivanja dobitka. O tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Koje su fizičke osobe obvezne promijeniti način oporezivanja
3. Uvjeti koji obvezuju poreznog obveznika za promjenu načina oporezivanja
4. Utvrđivanje uvjeta za obvezan prelazak na oporezivanje porezom na dobitak kada se djelatnost obavlja u supoduzetništvu
5. kako treba sastaviti zahtjev za prelazak na oporezivanje dobitka
6. Može li poduzetnik fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
7. Sastavljanje početne bilance
8. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
9. Početna bilanca ako je imovina manja od obveza
10. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini prema načelu blagajne smanjiti osnovicu poreza na dobitak u sljedećoj godini
11. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
12. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu
13. Obveza plaćanja doprinosa fizičke osobe “dobitaša” koji obavlja djelatnost uz radni odnos

Hashtags:
#Obrtnici