Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto u 2016.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto u 2016.
Stranica:
229.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Kraj poslovne godine najčešće je razdoblje u kojem poduzetnici donose odluku o promjeni poreznog statusa kada je riječ o ulasku u sustav PDV-a ili o izlasku iz njega. Međutim, odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili uvjete iz Zakona o porezu na dobit ili na početku poslovanja.
U ovom se članku daju bitne napomene, obveze i porezne posljedice pri prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša s motrišta poreza na dodanu vrijednost. O obvezama koje proizlaze s motrišta propisa o porezu na dohodak i o porezu na dobitak pišemo u zasebnom članku u ovom broju časopisa RRiF, također u rubrici Obrtništvo i slobodna zanimanja. Nakon prijelaza u dobitaše ta skupina obveznika i nadalje može primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ako vrijednost isporuka dobara i usluga u 2015. nije bila veća od 3.000.000,00 kn.
1. Uvod
2. Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“
3. Obveze kod prijelaza „dobitaša“ u „dohodaša“
4. Zaključne napomene

Hashtags:
#Obrtnici