II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Zakonski temelj
2. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije

3. Imovina koja ne podliježe obračunu amortizacije
4. Osnovica za obračun amortizacije
5. Stope amortizacije
6. Metode obračuna amortizacije
7. Početak i prestanak obračuna amortizacije
8. Objavljivanja u financijskim izvještajima u vezi s amortizacijom
9. Amortizacija s motrišta poreza na dobitak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo