V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2015. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2015. godine
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod

Hashtags:
#Računovodstvo