Novosti u prijavi i odjavi turista – sustav eVisitor

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Novosti u prijavi i odjavi turista – sustav eVisitor
Stranica:
289.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici propisuje nova pravila u vezi s prijavom turista, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine. Navedenim se Pravilnikom propisuje način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici. U nastavku članka skreće se pozornost na najznačajnije promjene u odnosu na prethodni propis, odnosno Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (Nar. nov., br. 113/09.).

1. Što je sutav eVistitor
2. Vođenje popisa turista
3. Tko su obveznici prijave i odjave turista
4. Sadržaj obrasca prijave i odjave turista

Hashtags:
#TržišteIPropisi