RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


Zakonom o strancima propisan je način reguliraju boravka i rada stranaca te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji osnuju trgovačko društvo u RH i koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima i uvjeti za rad ključnom osoblju. Autori u nastavku članka navode uvjete koje stranac osnivač i stranac u svojstvu ključnog osoblja u trgovačkom društvu mora ispuniti te koje imaju obveze u odnosu na prijavu na obvezna osiguranja.
1. Uvod
2. Pojam i osnivanje trgovačkog društva
3. Prethodne radnje za osnivanje trgovačkog društva
4. Obvezna osiguranja članova uprave
5. Dozvola za boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)