RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Početkom rujna, točnije 1. rujna 2015., stupio je na snagu novi Stečajni zakon. Njime se u naš pravni sustav unose određene promijene. Autorica će u ovom članku obraditi novosti vezane uz institut skraćenoga stečajnog postupka, s naglaskom na pretpostavkama za provedbu skraćenoga stečajnog postupka, zahtjevu za provedbu, novoj, tehničkoj ulozi Financijske agencije pri provedbi skraćenoga stečajnog postupka te će obraditi i druga aktualna pitanja, uz prikaz obrazaca za pokretanje skraćenoga stečajnog postupka propisanih Pravilnikom o sadržaju i obliku obrasca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku.

1. Uvod
2. Pretpostavke i rokovi za provedbu skraćenoga stečajnoga postupka
3. Otvaranje i zaključenje skraćenoga stečajnog postupka
4. Osiguranje novčanih sredstava za podmirenje troškova stečajnog postupka
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)