RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prikupljanjem podataka o svim oporezivim i neoporezivim primitcima koje ostvari porezni obveznik u tijeku poreznog razdoblja na obrascu JOPPD, stekli su se uvjeti za primjenu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza, koji će se prvi put primijeniti u 2016. godini za ostvareni dohodak fizičkih osoba u 2015. godini.
Zbog primjene posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, porezni obveznici više nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave na obrascu DOH, već tu obvezu umjesto njih preuzima PU.
Ako fizičke osobe žele iskoristiti pravo na povećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja, invalidnosti, potpomognutih područja, plaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, tada do 29. veljače 2016. godine umjesto obrasca DOH, podnose novi obrazac ZPP-DOH za priznavanjem poreznih olakšica.
Međutim, poseban postupak oporezivanja ne odnosi se na fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja te drugih djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, zatim za pomorce i porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podatcima o ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, a koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH. Rok za podnošenje obrasca DOH te obrasca ZPP-DOH je kraj veljače, odnosno 29. veljače 2016. za 2015. godinu.
Više o navedenom pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
3. Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku podnošenjem obrasca ZPP-DOH
4. Podnošenje porezne prijave za 2015. godinu na obrascu DOH kada se ne primjenjuje poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak
5. Porezni obveznici koji ne mogu podnijeti godišnju porezu prijavu
6. Utvrđivanje osobnog odbitka ili neoporeziva dijela dohotka na godišnjoj razini
7. Porezne stope za godišnji obračun poreza na dohodak za 2015. godinu
8. Primjena posebnog postupka oporezivanja – primjeri
9. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)