Godišnji statistički izvještaj za 2000. poduzetnici predaju do 31. III. 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Godišnji statistički izvještaj za 2000. poduzetnici predaju do 31. III. 2001.
Stranica:
5.
Autor/i:
Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
I tijekom 2001. godine sve pravne osobe Zavodu za platni promet dostavljaju podatke o poslovanju i financijskim pokazateljima. Dostavljanje statističkih izvještaja propisano je u Programu statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2000. do 2002. (Nar. nov., br. 66/00.) kao srednjoročnom programu donesenom na osnovi Zakona o državnoj statistici (Nar. nov., br. 52/94.).

Obveza statističkog izvješćivanja u 2001. godini za pravne osobe sastoji se u predaji ZAP-u:

    godišnjeg statističkog izvještaja za 2000. godinu;
  • tromjesečnih statističkih izvještaja za razdoblja siječanj - ožujak 2001., siječanj - lipanj 2001. i siječanj - rujan 2001.
Obrazac godišnjeg statističkog izvještaja za 2000. godinu za poduzetnike (male, srednje i velike) jedinstveni je za sve (osim za banke i osiguravajuća društva) pod oznakom SI-POD, po sadržaju se nije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj obrazac popunjavaju sva trgovačka društva (d.d.; d.o.o.) i drugi poduzetnici "dobitaši" (privatne ustanove, obrtnici obveznici poreza na dobitak).

Obrazac godišnjeg statističkog izvještaja za banke i osiguravajuća društva će kao i obično ovim poduzetnicima biti dostavljen.

Podsjećamo da su neprofitne organizacije i proračunski korisnici svoje statističke izvještaje za 2000. godinu trebali dostaviti ZAP-u do kraja veljače (ovu smo obvezu isticali u uputama za sastavljanje godišnjeg izvještaja za ove pravne osobe u časopisu RRiF br. 1/01.). Isto tako smo podsjetili (u prošlom broju našeg časopisa) na obvezu podnošenja financijskih i poslovnih izvještaja određenih dioničkih društava za zadnje tromjesečje 2000. godine koje je trebalo dostaviti do kraja veljače ZAP-u za potrebe Komisije za vrijednosne papire.

Napominjemo da su pravne osobe i nadalje obvezne dostavljati obrasce SPL (pri isplati plaća) i TMP (pri isplati naknada materijalnih prava zaposlenika) temeljem Upute Zavoda za platni promet (Nar. nov., br. 6/01.).

U nastavku članka podrobnije o sastavljanju godišnjeg statističkog izvještaja za poduzetnike.

Hashtags: