Sufinanciranje i darivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Sufinanciranje i darivanje
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

S obzirom na to da pojam sufinanciranja nije zakonski sadržajno uređen, njime se mogu obuhvatiti različiti ugovorni odnosi. Jedan je od njih taj da se njime ostvaruje neki od oblika darivanja. Prema obvezama koje postoje ili ne postoje pri sufinanciranju, ono se i odgovarajuće knjigovodstveno evidentira. Iako se porezni propisi moraju poštovati pri darivanju pravnih osoba, dopustivost darivanja drugih pravnih osoba koje imaju neprofitna obilježja u načelu uređuju interni akti neprofitnih organizacija koje daruju. Ti su akti izvorište financijskog planiranja takvih tijekova.

1. Sufinanciranje
2. Darivanje druge neprofitne organizacije

Hashtags:
#Neprofitno