Otvorena pitanja u slučaju nastavka prekinutoga parničnog postupka zbog otvaranja stečaja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Otvorena pitanja u slučaju nastavka prekinutoga parničnog postupka zbog otvaranja stečaja
Stranica:
31.
Autor/i:
Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

Novi Stečajni zakon nije mijenjao pravila o nastavku parničnog postupka koji je prekinut zbog otvaranja stečajnog postupka, stoga su i nadalje ostali isti problemi u praksi koji postoje zbog neusklađenosti sa ZPP-om. Autorica, zato, skreće pozornost na probleme koji su nastali u praksi te predlaže moguća rješenja.

1. Uvodne napomene
2. Parnice stečajnih vjerovnika
3. Troškovi parničnog postupka
4. Završne napomene

Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo