Tabularna isprava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Tabularna isprava
Stranica:
35.
Autor/i:
Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U pravnim poslovima kojima je cilj valjano stjecanje prava vlasništva i/ili drugih stvarnih prava na određenoj imovini, jedan od osnovnih preduvjeta za takvo stjecanje jest valjano očitovana volja dotadašnjeg vlasnika (imatelja određenog prava) usmjerena na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja, a koja se izjavljuje tabularnom ispravom. O svemu detaljnije u nastavku članka.

1. Uvod
2. Pojam
3. Zakonske odredbe
4. Tabularna isprava u poslovanju banke
5. Dodatna funkcionalnost tabularne isprave
6. Upisi i stjecanje prava vlasništva bez tabularne isprave
7. Upisi na temelju sudskih odluka
8. Zastara zahtjeva za izdavanjem tabularne isprave
9. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo