Arbitrarnost u postupku imenovanja sudaca

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Arbitrarnost u postupku imenovanja sudaca
Stranica:
48.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:

Ovim se člankom otvara pitanje primjene prava i arbitrarnog postupanja Državnoga sudbenog vijeća u postupku imenovanja sudaca redovnih sudova, s posebnim osvrtom na kriterije koji su bili odlučni za izbor u konkretnoj situaciji, odnosno neizbor, zbog čega se, u konačnici, problematizira i ostvarivanje neovisnosti same sudbene vlasti.

1. Uvodno
2. Ustavnopravni položaj sudbene vlast
3. Kriteriji za izbor sudaca i njihova neovisnost - općenito
4. Pravo mjerodavno za državno sudbeno vijeće i imenovanje sudaca
5. Stajališta Ustavnog suda o ovlastima DSV-a u vezi s imenovanjem sudaca
6. Imenovanje sudaca u predmetnim slučajevima
7. Zaključno

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo