Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (I.)
Stranica:
56.
Autor/i:
Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (I.)
Autorica u ovome članku razmatra zaštitu prava na suđenje u praksi Visokoga upravnog suda RH, prvenstveno upućujući na razliku između Upravnog suda RH i upravnih sudova te Visokoga upravnog suda RH. Iako upravni sudovi i Visoki upravni sud RH postoje već tri godine, dio stranaka i javnosti još nije upoznat s početkom njihova rada, odnosno još uvijek smatra da je u nas za rješavanje upravnih sporova nadležan jedino Upravni sud RH koji je, dakle, prestao s radom.
Zbog navedenog, u ovome se članku ukratko izlaže i o reformi upravnog sudovanja te se obrazlaže što se i kada zapravo dogodilo s Upravnim sudom RH te koji su sudovi od 1. siječnja 2012. nadalje nadležni za upravnosudske predmete.
Pritom se ovim člankom obrazlaže koji su zakoni i u kojem su razdoblju bili odnosno jesu mjerodavni te na koji je način njima uređena zašita prava na suđenje u razumnom roku. Daje se i prikaz zakonskih uređenja, pri čemu se posebice skreće pozornost na razlike između pojedinih zakonskih uređenja, te prikaz statističkih podataka i prakse Visokoga upravnog suda RH od početka rada tog suda do 1. rujna 2015. godine.

1. Uvod
2. Osnivanje i nadležnost VUSRH-a
3. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u RH
4. Mjerodavni zakoni o sudovima od osnivanja VUSRH-a
5. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku prema prethodnom ZS-u
6. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku prema ZS-u

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo