Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
  • Građevinska dozvola za osnovnu i pomoćnu zgradu
  • Dokaz pravnog interesa
  • Pojašnjenje odredaba čl. 19.˝Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  • Građevinska dozvola i geodetski projekt
  • Energetski certifikat zgrade za zgrade
  • Prijava početka građenja
  • Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole
  • Građenje zaštitnog zida na benzinskoj postaji prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Hashtags: