Analiza financijskih izvješća - novi postupci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Analiza financijskih izvješća - novi postupci
Stranica:
66.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Sažetak:
Vrijednosti financijskih pokazatelja ne mogu same po sebi biti dovoljna osnovica za donošenje kvalificiranih ocjena o tekućoj poziciji i napretku kompanije. Za donošenje objektivizirane ocjene potrebno je pokazatelje procjenjivati u svjetlu njihove međuzavisnosti, što stvara uvjete za objašnjenje znače li ispodprosječne vrijednosti pojedinih pokazatelja ugroženu, primjerice, likvidnost ili su, pak, posljedica menadžerskih odluka kojima je cilj povećati profitabilnost vlastitoga kapitala. Pored usporedbe u odnosu na industriju (gdje treba voditi računa o veličine tvrtke, stupnju diversifikacije poslovanja i strategiji koju tvrtka slijedi) potrebno je koristiti analizu trenda (indeksirana i strukturna izvješća), te utvrditi koristi li menadžment konzervativnije ili liberalnije računovodstvene procedure.

Pobliže o tome u nastavku članka.

Hashtags: