RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na manjak saznanja naših poduzetnika o računovodstvenom tretmanu trgovačkih znakova, a uvažavajući njihovu značajnu tržišnu valorizaciju, cilj je članka istaknuti tri praktična područja. U prvom redu riječ je o artikulaciji nekonzistentnosti računovodstvenog tretmana eksterno stečenoga i interno razvijenoga trgovačkog znaka, temeljnim zakonskim i računovodstvenim uvjetima unosa prava na trgovačke znakove u osnivački kapital poslovnih subjekata i povećanju temeljnog kapitala unosom prava na trgovački znak te prednostima i nedostatcima uobičajenih metoda procjene vrijednosti trgovačkih znakova kojima se koriste u elaboratima procjene uz ilustraciju primjera danas najčešće korištene metode Royalty Relief.

1. Uvod
2. Računovodstvena dihotomija u priznavanju trgovačkih znakova u bilancama društava
3. Zakonsko uređenje unosa prava na trgovački znak u temeljni kapital društava
4. Pristupi u procjeni vrijednosti trgovačkog znaka
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)