RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2016
  • Članak:Uređenje voda i športski ribolov
  • Stranica:48.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

Uređenje voda i športski ribolov

U ovom su praktikumu knjižena dva poslovna događaja: 1) naplata naknade za uređenje voda koja se naplaćuje uz komunalni doprinos i 2) dozvole za ribolov. Ako se uz komunalni doprinos naplaćuje naknada za uređenje voda, naplaćuje se prihod druge osobe pa se n temelju toga iskazuje obveza za prijenos sredstava. S obzirom na to da i proračunski korisnici u nekim okolnostima naplaćuju ribolovne dozvole za slatkovodni športski ribolov, dio naplaćenih sredstava pripada i njima, dok se dio naplaćuje u ime drugih koji imaju pravo sudjelovati u tim sredstvima. Uz ribolovne dozvole te osobe mogu naplatiti i neka sredstva koja im pripadaju u cijelosti.

1. Naplata naknade za uređenje voda uz komunalni doprinos
2. Dozvole za športski ribolov

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)