Ugovor o djelu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Ugovor o djelu
Stranica:
107.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U RRiF-u smo tijekom 2000. godine prikazali praktične primjere nekoliko dvostrano obveznih ugovora: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu, ugovor o prodaji i ugovor o zamjeni.

U časopisu broj 1/2001. godine prikazan je ugovor o zajmu. U ovom broju riječ je o ugovoru o djelu, koji uređuju odredbe čl. 600. do 629. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. · dalje: ZOO).

Hashtags: