Čuvanje računovodstvene dokumentacije u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Prije donošenja odluke o uništenju računovodstvene dokumentacije (knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i izvještaja) potrebno je sagledati sve propise koji uređuju rokove do kojih se poslovna dokumentacija mora čuvati. Ti se rokovi često ne moraju podudarati s računovodstvenim rokovima pa stoga dokumentaciju treba čuvati do roka koji je najdulji u ikojem propisu. Potporu u pravilnom odabiru računovodstvene dokumentacije za uništenje svakako mogu pružiti nadležni arhivi. O arhivskome motrištu ove teme pisano je u posebnom članku ovog broja časopisa.

1. Uvod
2. Računovodstvena dokumentacija
3. Čuvanje računovodstvene dokumentacije

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo