Kreditno poslovanje domaćih osoba s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Kreditno poslovanje domaćih osoba s inozemstvom
Stranica:
116.
Autor/i:
Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (Nar. nov., br. 43/96.) uređuje osnovna pitanja u vezi s uvjetima i načinom sklapanja te registriranja i izvršavanja kreditnih poslova između domaćih i stranih osoba.

Domaća pravna osoba samostalno odlučuje o zaduživanju i sklapanju kreditnog posla s inozemstvom te je odgovorna za izvršenje obveza iz tog ugovora, što pretpostavlja da će ugovorne stranke u postupku sklapanja ugovora preispitati uzajamne bonitete i sposobnost ispunjenja preuzetih obveza.

Domaća pravna osoba sklapa kreditni posao uz uvjet da se kredit koristi za djelatnost za koju je registriran krajnji korisnik kredita, odnosno, odobrava kredit stranoj osobi iz djelatnosti za koju je registrirana domaća osoba. Sklapanjem kreditnog ugovora sa stranom osobom domaća pravna osoba stupa u vjerovničko-dužnički odnos sa stranom osobom.

Hashtags: