Zaštita dokumentacije neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Zaštita dokumentacije neprofitnih organizacija
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Elizabet KUK, prof.
Sažetak:

Kao i svi poslovni subjekti, tako i oni koji primjenjuju neprofitno računovodstvo, moraju čuvati poslovnu dokumentaciju u rokovima koji su propisani raznovrsnim propisima. S obzirom na to da te organizacije imaju posebitosti svoga poslovanja, one se odgovarajuće postavljaju i u sustav arhivskih propisa kojima se uređuje čuvanje i izlučivanje njihove poslovne dokumentacije koja ima obilježja i računovodstvene dokumentacije.

1. Uvod
2. Pravni okvir zaštite arhivskoga gradiva
3. Obveze pravnih osoba u skladu s propisima

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo