Obveze poreznih obveznika – donatora hrane

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Obveze poreznih obveznika – donatora hrane
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Zadnjom izmjenom Pravilnika o PDV-u, iz prosinca 2015. godine, propisano je da se donacije hrane smatraju porezno priznatim manjkom na koji ne treba obračunati PDV. Uvjet je da se hrana daje isključivo neprofitnim pravnim osobama koje obavljaju humanitarnu djelatnost u skladu s posebnim propisima i koje su registrirane kao posrednici, ali samo do 2 % od prihoda odnosno primitaka prethodne godine donatora. Iznimno, u slučaju elementarnih nepogoda porezno priznatim manjkom smatra se i doniranje hrane izravno krajnjim primateljima u skladu s posebnim propisom o doniranju hrane i hrane za životinje. Koje uvjete treba pritom ispuniti donator, a koje posrednik, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti, kriteriji i način doniranja hrane
3. Tko se smatra posrednikom u lancu doniranja hrane
4. Porezne obveze donatora hrane s motrišta poreza na dobitak i PDV-a
5. Porezni položaj primljenih potpora za jabuke i mandarine povučene s tržišta za slobodnu distribuciju
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi