Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. godinu
Stranica:
5.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obveza plaćanja poreza na kuće za odmor te donošenja godišnjeg rješenja za 2016. godinu propisana je za sve porezne obveznike – pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor ako se njima koriste povremeno ili sezonski.
Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna, a porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza može donijeti predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne regionalne samouprave ili nadležna ispostava Porezne uprave, ako je općina ili grad svojom odlukom prenijela na Poreznu upravu poslove utvrđivanja i naplatu poreza na kuće za odmor. Međutim, neovisno od tijela koje donosi porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor, prije donošenja rješenja potrebno je utvrditi koristi li se nekretnina za stalno stanovanje ili samo za povremeno, s obzirom na to da porezni obveznici privremenim prijavljivanjem boravišta na adresi na kojoj se nalazi kuća za odmor nastoje izbjeći plaćanje poreza. Više o navedenomu može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Podatci na osnovu kojih PU utvrđuje porez na kuće za odmor
3. Tko su obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor
4. Što se ne smatra kućom za odmor i što ne podliježe oporezivanju
5. Način utvrđivanja korisne površine na koju se plaća porez
6. Propisana oslobođenja od plaćanja poreza i potrebna dokumentacija
7. Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za apartmane u kojima se obavlja djelatnost - sudska praksa
8. Rok za uplatu poreza i obračun zateznih kamata
9. Žalba na porezno rješenje te konačnost i pravomoćnost rješenja
10. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo