Zatezne kamate – aktualnosti u pravnoj praksi

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Zatezne kamate – aktualnosti u pravnoj praksi
Stranica:
41.
Autor/i:
Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Sažetak:

Zatezne kamate često se kao bitno i uvijek aktualno pitanje pojavljuju u poslovanju i pravnoj praksi. U RH one su uređene Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, što znači da postoji više pravnih režim koji se odnose na njih.
Autorica u ovome članku obrađuje najznačajnija pitanja glede zateznih kamata, poput pravnog uređenja zakonskih zateznih kamata, pravne prirode, visine kamatne stope, dospijeća, zastare i uračunavanja ispunjenja, a posebno razmatra problematiku „uglavničenih kamata“.

1. Uvod
2. Pravna priroda zateznih kamata
3. Zakonsko uređenje zateznih kamata
4. Vrsta obveza za koje se duguju zatezne kamate
5. Razlika između zateznih i ugovornih kamata
6. Kamatna stopa zateznih kamata
7. Dospijeće zateznih kamata
8. Zastara zateznih kamata
9. Uračunavanje ispunjenja
10. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo