RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Financijski izvještaj u sustavu neprofitnog računovodstva sastavlja se i za polugodište 2016. godine. U ovom se članku upućuje na osnovne odredbe o financijskom izvještaju koji treba sastaviti i predati FINA-i do 1. kolovoza 2016. godine. Financijski izvještaj koji se sastavlja i predaje za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine je Izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF).

1. Uvod
2. Osnovne odrednice propisa o financijskom izvještavanju za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
3. Pojašnjenja nekih pozicija izvještaja o prihodima i rashodima
4. Revizija
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)