RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poduzetnik nabavlja plovila kako bi se njima koristio za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja, prijevoza putnika ili dobara, ribarenja i dr. Plovila koja ne služe za obavljanje djelatnosti poduzetnika i ne donose ekonomske koristi, ne mogu biti dio njegove imovine. Porezni položaj plovila je specifičan osobito s motrišta Zakona o porezu na dobit. O specifičnostima nabave i korištenja plovilima pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Plovila u imovini poduzetnika
3. Porezni položaj plovila
4. Nabava plovila za potrebe iznajmljivanja
5. Troškovi korištenja plovilom
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)