Revizija Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Revizija Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovome članku argumentirano, na detaljan i zanimljiv način, razmatra reviziju Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga, što je aktualna tema s obziroma na regulativu te znatan broj naših upućenih radnika u države članice Europskoga gospodarskog prostora

1. Uvod
2. Razvoj regulatornog okvira - odnos triju direktiva
3. Društveno-politički kontekst koji je prethodio donošenju „žutog“ kartona
4. Upućivanje „žutog“ kartona reviziji Direktive o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga
5. Buduća očekivanja i izazovi na europskom tržištu rada nakon odluke Europske komisije

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU